โรงพยาบาลเลิดสิน บรรยาย เรื่อง"การจัดฟัน"

 • โรงพยาบาลเลิดสิน กรมแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดบรรยายความรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพทุกวันพุธแรกของเดือน

  โดยวันพุธที่ 6 มิ.ย.นี้ เวลา 13.30-15.00 น.

  บรรยายเรื่อง "การจัดฟัน" โดยท.พ.นพปฎล จันทร์ผ่องแสง

  ณ ห้องประชุม น.พ.คง สุวรรณรัต ชั้น 3 ตึกอำนวยการ
 • แหล่งข่าวโดย.... หนังสิอพิมพ์ คม ชัด ลึก
  ผู้จัดทำ.... สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
  [28/พ.ค/2550]