เกาะติดสถานการณ์

ป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
ประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 .. ยึดหลักสุขอนามัยที่ดี หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงคลุกคลีกับผู้ป่วย

อ่านเพิ่มเติม

รั้ว สธ.

ร่วมสัมภาษณ์พิเศษ

นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมสัมภาษณ์พิเศษ (รายการสด) ช่อง 13 Family รายการบ้านพระรา...

เผายาเสพติด ครั้งที่ 47

วันนี้(24 มิถุนายน 2559) ที่ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ...

ตรวจเยี่ยมอาหารปลอดภัย

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหา...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ศ.คลินิก เกียรติคุณนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบา...

ระบบสุขภาพที่ทันสมัย

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข บันทึกภาพร่วมกันภายหลังเป็นประธานเปิด HIMSS AsiaPac16 Pre-Conference Bangkok Roadshow ซึ่ง...

กิจกรรม สธ.