เกาะติดสถานการณ์

ไข้เลือดออก (Dengue)
เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี มียุงลายเป็นพาหะนำโรค
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1422
(สายด่วนกรมควบคุมโรค)

อ่านเพิ่มเติมเดินหน้า 'ศูนย์เยี่ยมบ้านฯ' ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง-ติดเตียง

สธ.เร่งพัฒนางานบริการผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่นอนอยู่ที่่บ้านและช่วยเหลือตนเองได้น้อย หรือขาดผู้ดูแล ซึ่งมีประมาณ 2 ล้านคน โดยตั้งศูนย์เยี่ยมบ้านในโรงพยาบาลทุกแห่ง เชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด

โรคอ้วนลงพุง

เมตะบอลิค ซินโดรม (Metabolic syndrome) หรืออาจเรียกให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า “โรคอ้วนลงพุง” มีสาเหตุเริ่มต้นจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม กินอาหารมากเกินไป โดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำตาล

สธ. เตือน “โรคอุจจาระร่วง” หน้าหนาว 3 เดือนป่วยกว่า 2 แสนราย

การเจ็บป่วยของประชาชนในช่วงฤดูหนาวที่พบได้บ่อยทุกปีคือ “โรคอุจจาระร่วง” จากรายงานการเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงทุกจังหวัด


รั้ว สธ.

ชมงานนิทรรศการ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชมนิทรรศการเขตสุขภาพ ภายหลังเปิดประชุมการพ...

บูรณางานดูแลผู้สูงอายุ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงสาธาร...

ใส่ใจผู้สูงวัย

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัดริบบิ้นเปิดประชุมและมอบนโยบายการพัฒนาระ...

ประชุมหารือ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนกา...

ห้องแล็ปคุณภาพ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข แก่...