รั้ว สธ.

เปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลปากเกร็ดแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนนบางบัวทอง-ปทุมธานี (ทางหลวงหมายเลข 345) ตำ...

เปิดการประชุม

ศ.คลีนิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารารณสุข ประธานเปิดการประชุม ส มาคมเอเชียแปซิฟิกบรรณาธิการวารสารการแพทย์ ( Asia Paci...

บรรยายพิเศษ

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การคิดเชิงกลยุทธ์สู่บริหารการเปลี่ยนแปลงและสร้างผ...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยน...

เปิดประชุมวิชาการ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข ป...

กิจกรรม สธ.