รั้ว สธ.

บริหารงบลงทุน

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 แก่หน่วยงานผ...

ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ

พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 / 2559 โดยมีนพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรร...

รางวัลผลงานดีเด่น

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่รางวัลผลงานดีเด่น Best Practice (13 สาขา), รางวัล Popular Vote 1 รางวัล และ Cluster of the best 1 รางวัล ภายห...

สาธารณสุขไทย-เมียนมา

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์ เต็ด ไค วิน (Professor Thet Khine Win) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาแห่งเมียนมา พร้อมด้วย...

เชิญเที่ยวงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะจัดงานสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13ประกอบด้วยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการ...

กิจกรรม สธ.