เกาะติดสถานการณ์

รายงานข่าวโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส (MERS)
ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

อ่านเพิ่มเติม

รั้ว สธ.

ราษฎร์รัฐร่วมใจต้านภัยยุงลาย

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค นำคณะผู้บริหารและศิลปินดาราเ...

กำชับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เน้นกำชับมาตรการป้องกันควบคุมและข้อส...

บูรณาการ 4 กระทรวงหลัก

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมปรึกษาหารือการบูรณาการความร่วมมือพัฒน...

ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสิชล

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน...

พัฒนาระบบดูแลระยะยาวภาคใต้

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ...

กิจกรรม สธ.