เกาะติดสถานการณ์

รายงานสรุปจำนวนผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์
(PHER : Accident & Emergency Data) จากคลังข้อมูลสุขภาพและการแพทย์ (MOPH HDC)

อ่านเพิ่มเติม

รั้ว สธ.

พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันท์ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12 นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักบริ ห...

รับหนังสือ

นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวแทนรับหนังสือ จากเครือข่ายรณรงค์ป้องกันแอลกอฮอลล์ เครือข่ายเฝ้าระวังแอลกอฮอล...

ลงนามความร่วมมือ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับคุณโทมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การทุน...

ประชุม

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนาย...

ให้โอวาทผู้อบรม

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้โอวาทผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ในการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณ...

กิจกรรม สธ.